Kiedy dochodzi do dziedziczenia ustawowego?

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle trudnym doświadczeniem. Ciężko jest zaakceptować rzeczywistość. Dodatkowo z tyłu głowy pozostaje jeszcze konieczność uregulowania wielu spraw formalnych związanych ze śmiercią. Jedną z nich jest kwestia ...

Więcej

Wspólność majątkowa czy intercyza?

Wchodząc w związek małżeński jesteśmy postawieni przed nie lada wyzwaniem. Miłość i chęć spędzenia reszty życia z drugim człowiekiem oczywiście nie jest jedyną rzeczą, o której powinniśmy myśleć przed ślubem. Jest wiele kwestii, które ...

Więcej

Znak towarowy – czym jest i do czego służy?

Czym jest znak towarowy? Znak towarowy to każde oznaczenie, pozwalające odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług tego samego rodzaju oferowanych przez inne podmioty. Może ...

Więcej

Na czym polega nierejestrowana działalność gospodarcza?

Na czym polega nierejestrowana działalność gospodarcza? Konstytucja Biznesu wprowadziła w życie wiele zmian, w tym tzw. działalność nierejestrowaną/działalność nieewidencjonowaną. Czym jest wspomniana działalność? Kto i na jakich ...

Więcej

Wpływ koronawirusa na bieżącą sytuację prawną

1. Czy jest możliwe zastosowanie zasady rebus sic stantibus przy nadzwyczajnej zmianie stosunków związanej z epidemią koronawirusa? Zgodnie z art. 3571. § 1 k.c. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo ...

Więcej

Polityka wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach w spółkach publicznych (projekt zmian)

Kancelaria informuje, iż do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której ustawodawca ...

Więcej

Jak ograniczyć odpowiedzialność w umowie handlowej?

Jednym z głównych celów sprzedającego (wykonawcy) w trakcie negocjacji umowy handlowej jest maksymalne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. Standardem jest już dążenie do zamykania ryzyk poprzez wprowadzanie ...

Więcej

Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu negocjacji w wielomilionowych sprawach

Próby osiągnięcia kilku celów w skomplikowanych sytuacjach gospodarczo prawnych. Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej polega w dużej mierze na zapobieganiu i minimalizowaniu wszelkich ryzyk. Prowadzenie sporu przed ...

Więcej

Jesteś zainteresowany zakupem bądź sprzedażą spółki? Możesz być spokojny, we wszystkim Ci pomożemy

Z przyjemnością informujemy o zamknięciu transakcji sprzedaży spółki z branży (produkcji maszyn) o rocznych obrotach przewyższających kwotę kilkudziesięciu milionów. W transakcji nasza Kancelaria świadczyła kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe na rzecz ...

Więcej

777 k.p.c. czyli zgoda dłużnika na poddanie się egzekucji – jako sposób na ominięcie procesu

Zdarza się, że pomimo zapewnień naszego kontrahenta, jego zobowiązania wobec nas nie zostają spełnione, a podejmowane próby polubownego załatwienia sporu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W takiej sytuacji nie pozostaje nic jak tylko skierować sprawę na drogę ...

Więcej