Wpływ koronawirusa na bieżącą sytuację prawną

1. Czy jest możliwe zastosowanie zasady rebus sic stantibus przy nadzwyczajnej zmianie stosunków związanej z epidemią koronawirusa? Zgodnie z art. 3571. § 1 k.c. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo ...

Więcej

Polityka wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach w spółkach publicznych (projekt zmian)

Kancelaria informuje, iż do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której ustawodawca ...

Więcej

Jak ograniczyć odpowiedzialność w umowie handlowej?

Jednym z głównych celów sprzedającego (wykonawcy) w trakcie negocjacji umowy handlowej jest maksymalne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. Standardem jest już dążenie do zamykania ryzyk poprzez wprowadzanie ...

Więcej

Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu negocjacji w wielomilionowych sprawach

Próby osiągnięcia kilku celów w skomplikowanych sytuacjach gospodarczo prawnych. Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej polega w dużej mierze na zapobieganiu i minimalizowaniu wszelkich ryzyk. Prowadzenie sporu przed ...

Więcej

Jesteś zainteresowany zakupem bądź sprzedażą spółki? Możesz być spokojny, we wszystkim Ci pomożemy

Z przyjemnością informujemy o zamknięciu transakcji sprzedaży spółki z branży (produkcji maszyn) o rocznych obrotach przewyższających kwotę kilkudziesięciu milionów. W transakcji nasza Kancelaria świadczyła kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe na rzecz ...

Więcej

777 k.p.c. czyli zgoda dłużnika na poddanie się egzekucji – jako sposób na ominięcie procesu

Zdarza się, że pomimo zapewnień naszego kontrahenta, jego zobowiązania wobec nas nie zostają spełnione, a podejmowane próby polubownego załatwienia sporu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W takiej sytuacji nie pozostaje nic jak tylko skierować sprawę na drogę ...

Więcej

Zasady organizacji loterii promocyjnych w świetle ustawy o grach hazardowych

W przedmiotowym artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć zasady organizacji loterii promocyjnych w świetle ustawy o grach hazardowych. W myśl art. 2 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy grami losowymi są gry, w tym urządzane przez ...

Więcej

Możliwości i sposoby wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

Rozważania na temat możliwości wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej należy rozpocząć od wskazania, że w spółkach osobowych (jaką m.in. jest spółka jawna) istnieje możliwość dokonywania zmian podmiotowych wspólników, jednak nie jest to w ...

Więcej

Niewierność, porzucenie rodziny, doprowadzenie do zadłużenia – jako ważne powodowy uzasadniające ustalenie nierównych udziałów byłych małżonków w majątku wspólnym.

Zgodnie  z  art.  43  k.r.o.: oboje małżonkowie  mają  równe  udziały  w  majątku  wspólnym, jednakże  z  ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie ...

Więcej

Jak radzić sobie z dłużnikiem, który ukrywa, zbywa lub przenosi majątek?

W życiu każdego przedsiębiorcy może zdarzyć się nierzetelny dłużnik. Komornik sprawdza księgi wieczyste, rachunki bankowe, rejestr pojazdów, ale często otrzymuje informacje o braku majątku ...

Więcej