Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, pozwalające odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług tego samego rodzaju oferowanych przez inne podmioty.

Może występować w formie:

 • słownej,
 • graficznej,
 • graficzno-przestrzennej.

Może to być wyraz, rysunek, kompozycja przestrzenna, forma opakowania, logo, dźwięk czy multimedia. Znak towarowy musi posiadać pewne cechy, które pozwolą zapaść w pamięci konsumenta.

Uzyskanie ochrony znaku towarowego

Uzyskanie ochrony znaku towarowego polega na zarejestrowaniu i zgłoszeniu go w odpowiednim urzędzie. Zastrzec znak towarowy można nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Są trzy możliwości – każda polega na złożeniu odpowiedniego wniosku i dokonaniu opłaty.

Ochrona może obejmować:

 • Polskę – zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie,
 • Unię Europejską – zgłoszenie dokonuje się w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante,
 • wybrany wachlarz krajów świata – zgłoszenie należy złożyć w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

Etapy procedury rejestracji znaku towarowego

W Polsce, aby dokonać zastrzeżenia znaku towarowego, należy przejść przez kilka etapów.

 • Wstępna analiza prawna marki
 • Badanie zdolności rejestrowej
 • Zgłoszenie znaku do rejestracji
 • Badanie zgłoszenia przez Urząd
 • Okres sprzeciwowy (trwa 3 miesiące)
 • Rejestracja znaku towarowego
 • Uzyskanie świadectwa ochronnego
 • Monitorowanie znaków towarowych

Obecnie wniosek można złożyć na dwa różne sposoby – tradycyjnie przez złożenie wniosku w formie papierowej lub online przez złożenie zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Całość procedury rejestracji trwa zwykle około 6-9 miesięcy.

Ile trwa ochrona znaku towarowego?

Uzyskana poprzez rejestrację w odpowiednim urzędzie patentowym ochrona na znak towarowy trwa 10 lat od chwili zgłoszenia wniosku. Można ją przedłużyć w kolejnych 10-letnich okresach.

Jakie znaki nie mogą zostać zastrzeżone?

Nie każdy znak towarowy może zostać objęty ochroną prawną. Ustawa o prawie własności przemysłowej rozróżnia kilka bezwzględnych przeszkód zastrzeżenia znaku towarowego. Należą do nich m.in.:

 • oznaczenia niemające konkretnej zdolności odróżniającej,
 • oznaczenia zgłoszone w złej wierze,
 • oznaczenia zawierające wyłącznie wyrażenia potoczne lub zwyczajowo używane w handlu,
 • oznaczenia, które mogą wprowadzać w błąd odbiorców, związany z jakością, charakterem lub pochodzeniem geograficznym,
 • oznaczenia zawierające symbole narodowe, symbol obcego państwa lub organizacji międzynarodowej.

Dlaczego warto chronić znak towarowy?

Powodów, dla których warto chronić znak towarowy jest wiele. Prawna ochrona znaku towarowego pozwala przede wszystkim chronić markę przed utratą tożsamości oraz minimalizować ryzyko pomyłki danej marki z inną. Posiadanie znaku towarowego ma wpływ na budowanie zaufania klientów, a także renomy danej firmy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się z nami!