Na czym polega nierejestrowana działalność gospodarcza?

Konstytucja Biznesu wprowadziła w życie wiele zmian, w tym tzw. działalność nierejestrowaną/działalność nieewidencjonowaną. Czym jest wspomniana działalność? Kto i na jakich warunkach może ją prowadzić? Jak wygląda jej prowadzenie? O tym dowiesz się poniżej.

Czym jest nierejestrowana działalność gospodarcza?

Ustawa Prawo Przedsiębiorców reguluje w art. 5 kwestie dotyczące działalności nierejestrowanej. Zgodnie z jego treścią to taka działalność, z której przychód należny w każdym miesiącu nie przekracza 50% płacy minimalnej. Jeżeli wspomniany wyżej przychód przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oznacza to, że taka działalność staje się działalnością gospodarczą, od dnia w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takiej sytuacji w ciągu 7 dni należy złożyć wniosek rejestracyjny w CEIDG.

Kto może prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą?

Działalność nieewidencjonowaną może prowadzić każda osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Nie może być zatem stosowana przez fundacje, organizacje czy spółki. W ramach działalności gospodarczej wykluczone są także działalności wymagające koncesji, zezwoleń lub licencji.

Jak założyć nieewidencjonowaną działalność gospodarczą?

Rozpoczęcie wykonywanie takiej formy działalności nie wymaga żadnych formalności. Należy po prostu zacząć działać i prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży zawierający sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu z danego dnia. Może być on prowadzony nawet w zwykłym zeszycie. Taka forma działalności pozwala wypróbować swoje pomysły na biznes i pomóc rozwinąć skrzydła.

Działalność nierejestrowana a podatek PIT

W przypadku prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej nie ma obowiązku płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek. Należy rozliczać przychody w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej.

Jakie usługi można wykonywać w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej?

Istnieje wiele rodzajów działalności, które można prowadzić bez rejestracji. Dla przykładu przedsiębiorca może:

  • oferować usługi np. kosmetyczne,
  • udzielać korepetycji,
  • piec ciasta,
  • prowadzić sklep internetowy.

Zalety prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej

Działalność nierejestrowana posiada wiele zalet m.in.:

  • brak konieczności zgłaszania w CEIDG, GUS i urzędzie skarbowym,
  • brak obowiązku uzyskiwania numerów NIP i REGON,
  • brak konieczności opłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy,
  • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości,
  • brak konieczności odprowadzania składek na ZUS oraz składania deklaracji ZUS.

Wiesz już czym jest działalność nierejestrowana. Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój pomysł na biznes ma sens albo ocenić aktualny rynek, to może być dobra opcja dla Ciebie!