02. Adwokaci

adwokat Adam Goliński

Założyciel i właściciel Kancelarii.

Świadczy profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom we wszystkich obszarach ich działalności, a także wspiera Klientów w wyznaczaniu strategii, kierunków rozwoju ich biznesu oraz jego optymalizacji. Specjalizacja w szeroko pojętym prawie gospodarczym, podatkowym, znajomość ekonomii, jak i mechanizmów rządzących rynkiem, umożliwia mu całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwa Klientów i proponowanie rozwiązań w największym stopniu zabezpieczających ich interesy.

Podczas swojej wieloletniej praktyki zawodowej uczestniczył w procesie wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw z wielomilionowym kapitałem, skomplikowanych procesach optymalizacji podatkowej oraz procesach inwestycyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Założyciel i właściciel Kancelarii.

Świadczy profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom we wszystkich obszarach ich działalności, a także wspiera Klientów w wyznaczaniu strategii, kierunków rozwoju ich biznesu oraz jego optymalizacji. Specjalizacja w szeroko pojętym prawie gospodarczym, podatkowym, znajomość ekonomii, jak i mechanizmów rządzących rynkiem, umożliwia mu całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwa Klientów i proponowanie rozwiązań w największym stopniu zabezpieczających ich interesy.

Podczas swojej wieloletniej praktyki zawodowej uczestniczył w procesie wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw z wielomilionowym kapitałem, skomplikowanych procesach optymalizacji podatkowej oraz procesach inwestycyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

adwokat Paweł Dąbek

Prawo cywilne i szeroko rozumiane prawo handlowe i gospodarcze.

W swojej praktyce zawodowej skupia się na doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców oraz na prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek notowanych na GPW. Specjalista w zakresie umów handlowych. Paweł posiada doświadczenie w procesach optymalizacji podatkowej oraz struktur organizacyjnych spółek, które zdobył współpracując z wiodącymi warszawskimi kancelariami prawnymi. Zajmuje się również wszelkimi zagadnieniami związanymi z prawem sportowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował prawo na Uniwersytecie w Ljubljanie oraz ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku menedżer sportu. W 2014 r. Paweł zdał egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem w województwie lubuskim.

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Prawo cywilne i szeroko rozumiane prawo handlowe i gospodarcze.

W swojej praktyce zawodowej skupia się na doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców oraz na prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek notowanych na GPW. Specjalista w zakresie umów handlowych. Paweł posiada doświadczenie w procesach optymalizacji podatkowej oraz struktur organizacyjnych spółek, które zdobył współpracując z wiodącymi warszawskimi kancelariami prawnymi. Zajmuje się również wszelkimi zagadnieniami związanymi z prawem sportowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował prawo na Uniwersytecie w Ljubljanie oraz ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku menedżer sportu. W 2014 r. Paweł zdał egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem w województwie lubuskim.

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

adwokat Aleksandra Galicka

Specjalizacja w prawie rodzinnym i prawie cywilnym.

Na co dzień pomaga wielu osobom uporać się z nierzadko trudnymi i delikatnymi problemami, które wymagają indywidualnego podejścia do Klienta. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również doradztwem prawnym świadczonym na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, w związku z czym posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z tematyki zamówień publicznych.

Aleksandra zajmuje się również zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem handlowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiowała prawo na wydziale prawa na niemieckim Uniwersytecie w Rostocku.

W 2015 r. Aleksandra  zdała egzamin adwokacki i  została jako adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pracuje w języku polskim oraz niemieckim.

Specjalizacja w prawie rodzinnym i prawie cywilnym.

Na co dzień pomaga wielu osobom uporać się z nierzadko trudnymi i delikatnymi problemami, które wymagają indywidualnego podejścia do Klienta. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również doradztwem prawnym świadczonym na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, w związku z czym posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z tematyki zamówień publicznych.

Aleksandra zajmuje się również zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem handlowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiowała prawo na wydziale prawa na niemieckim Uniwersytecie w Rostocku.

W 2015 r. Aleksandra  zdała egzamin adwokacki i  została jako adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pracuje w języku polskim oraz niemieckim.

adwokat Grzegorz Rudnicki

W codziennej pracy zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz handlowego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, zarówno w bieżącej działalności, jak i reprezentowaniu ich w przypadku sporów prawnych. W centrum jego szczególnych zainteresowań znajduje się prowadzenie negocjacji, świadczenie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Brał udział w negocjacjach oraz procesach obejmujących przejęcia i reorganizację wiodących na rynku przedsiębiorstw, a także z sukcesem prowadził sprawy, których wynik wyznaczył obowiązującą linię orzeczniczą sądów.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W 2012 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacka uzyskując czwarty wynik w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2016 r. zdał egzamin adwokacki z drugim najlepszym wynikiem w województwie lubuskim. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

W codziennej pracy zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz handlowego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, zarówno w bieżącej działalności, jak i reprezentowaniu ich w przypadku sporów prawnych. W centrum jego szczególnych zainteresowań znajduje się prowadzenie negocjacji, świadczenie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Brał udział w negocjacjach oraz procesach obejmujących przejęcia i reorganizację wiodących na rynku przedsiębiorstw, a także z sukcesem prowadził sprawy, których wynik wyznaczył obowiązującą linię orzeczniczą sądów.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W 2012 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacka uzyskując czwarty wynik w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2016 r. zdał egzamin adwokacki z drugim najlepszym wynikiem w województwie lubuskim. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

adwokat Paulina Kotecka

Paulina Kotecka jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej klientów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania, fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub znacznych aktywów. Projekty, w których uczestniczyła, często miały zasięg międzynarodowy.

Paulina doradzała klientom polskim i zagranicznym sporządzając i negocjując różnorodne umowy gospodarcze (zarówno w języku polskim i angielskim), przeprowadzając badania prawne due diligence spółek oraz udzielając rekomendacji w formie opinii prawnych i memorandów.

Ponadto, Paulina posiada wiedzę i umiejętności wymagane w projektach IT (umowy wdrożenia oprogramowania, usługi utrzymania i rozwoju etc.) i projektach komercjalizacji technologii w ramach projektów B+R.

Paulina ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem oraz studia podyplomowe z prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Paulina jest również absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Paulina Kotecka jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej klientów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania, fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub znacznych aktywów. Projekty, w których uczestniczyła, często miały zasięg międzynarodowy.

Paulina doradzała klientom polskim i zagranicznym sporządzając i negocjując różnorodne umowy gospodarcze (zarówno w języku polskim i angielskim), przeprowadzając badania prawne due diligence spółek oraz udzielając rekomendacji w formie opinii prawnych i memorandów.

Ponadto, Paulina posiada wiedzę i umiejętności wymagane w projektach IT (umowy wdrożenia oprogramowania, usługi utrzymania i rozwoju etc.) i projektach komercjalizacji technologii w ramach projektów B+R.

Paulina ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem oraz studia podyplomowe z prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Paulina jest również absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

03. Radcy prawni

radca prawny Marta Milczarek

Specjalizacja w obsłudze i funkcjonowaniu wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego.

W bieżącej praktyce doradza we wszystkich aspektach dotyczących funkcjonowania spółek, tj. zarówno w fazie zakładania spółek, jak i ich funkcjonowania. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw, przeprowadzania procesów związanych z przekształceniem, łączeniem spółek, w tym spółek publicznych i spółek z kapitałem zagranicznym. W ramach pomocy prawnej przygotowuje i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność koncesjonowaną, jak i bierze aktywny udział w negocjacjach.

Specjalizuje się również w doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych stosunków pracy, jak i w relacjach z zakładowymi i międzyzakładowymi organizacjami związkowymi. W ramach prowadzonej praktyki reprezentuje klientów w sporach, zarówno w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, jak i w toku postępowań administracyjnych. Reprezentuje strony nie tylko w toku postępowania sądowego, czy też przedsądowego, ale również aktywnie reprezentuje strony w toku negocjacji.

Ukończyła Wydział Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze w 2011 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Specjalizacja w obsłudze i funkcjonowaniu wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego.

W bieżącej praktyce doradza we wszystkich aspektach dotyczących funkcjonowania spółek, tj. zarówno w fazie zakładania spółek, jak i ich funkcjonowania. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw, przeprowadzania procesów związanych z przekształceniem, łączeniem spółek, w tym spółek publicznych i spółek z kapitałem zagranicznym. W ramach pomocy prawnej przygotowuje i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność koncesjonowaną, jak i bierze aktywny udział w negocjacjach.

Specjalizuje się również w doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych stosunków pracy, jak i w relacjach z zakładowymi i międzyzakładowymi organizacjami związkowymi. W ramach prowadzonej praktyki reprezentuje klientów w sporach, zarówno w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, jak i w toku postępowań administracyjnych. Reprezentuje strony nie tylko w toku postępowania sądowego, czy też przedsądowego, ale również aktywnie reprezentuje strony w toku negocjacji.

Ukończyła Wydział Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze w 2011 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

radca prawny Natalia Makarewicz

Specjalizacja w szeroko rozumianym prawie spółek.

Posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników/akcjonariuszy. Doradza przy zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Zajmuje się obsługą zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy a także posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. Wspiera Klientów w rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów, działających w branży hazardowej, w tym w rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych na tle ustawy o grach hazardowych. Uczestniczy w procesach wdrażania procesów związanych z ochroną danych osobowych i dostosowaniu organizacji do wymagań RODO.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze w 2014 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Specjalizacja w szeroko rozumianym prawie spółek.

Posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników/akcjonariuszy. Doradza przy zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Zajmuje się obsługą zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy a także posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. Wspiera Klientów w rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów, działających w branży hazardowej, w tym w rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych na tle ustawy o grach hazardowych. Uczestniczy w procesach wdrażania procesów związanych z ochroną danych osobowych i dostosowaniu organizacji do wymagań RODO.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze w 2014 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

radca prawny Magdalena Matkowska-Jaroni

Specjalizacja w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw i doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej.

W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła postępowania sądowe o wartości przedmiotu sporu przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych, doradzała w pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych, sporządzała opinie i analizy prawne dla naczelnych organów administracji rządowej oraz uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym jednego z ministerstw, prestiżowej kancelarii w Warszawie oraz w kancelariach w Zielonej Górze. Egzamin zawodowy na radcę prawnego zdała z najlepszym wynikiem w województwie lubuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Specjalizacja w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw i doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej.

W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła postępowania sądowe o wartości przedmiotu sporu przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych, doradzała w pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych, sporządzała opinie i analizy prawne dla naczelnych organów administracji rządowej oraz uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym jednego z ministerstw, prestiżowej kancelarii w Warszawie oraz w kancelariach w Zielonej Górze. Egzamin zawodowy na radcę prawnego zdała z najlepszym wynikiem w województwie lubuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

radca prawny Marzena Mazur

Jej działania ukierunkowane są na prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz procesów gospodarczych.

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz reprezentowaniu klientów przed sądami w procesach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła podczas pracy w kancelariach prawnych oraz w strukturach spółki lidera sektora energetycznego.

 

Jej działania ukierunkowane są na prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz procesów gospodarczych.

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz reprezentowaniu klientów przed sądami w procesach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła podczas pracy w kancelariach prawnych oraz w strukturach spółki lidera sektora energetycznego.

 

04. Aplikanci / prawnicy

aplikant radcowski Maciej Pląder

Jego głównymi polami zainteresowań są prawo cywilne, podatkowe oraz problematyka tkwiąca w transgranicznych zagadnieniach leżących w obrębie prawa prywatnego. Uczestniczy w procesach implementacji RODO.

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ponadto studiował prawo na Anadolu Üniversitesi w Eskişehir.

Maciej jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Jego głównymi polami zainteresowań są prawo cywilne, podatkowe oraz problematyka tkwiąca w transgranicznych zagadnieniach leżących w obrębie prawa prywatnego. Uczestniczy w procesach implementacji RODO.

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ponadto studiował prawo na Anadolu Üniversitesi w Eskişehir.

Maciej jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

prawnik Jakub Mrożek

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, zaś w pracy naukowo-badawczej zagadnieniami administracyjno-prawnymi z zakresu ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konstytucyjnych. Ponadto procesem legislacyjnym oraz relacjami o charakterze nadzorczo-kontrolnym
występującymi w strukturach organów ochrony prawnej i organach administracji publicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach administracji publicznej m.in. Ministerstwie Sprawiedliwości, Rządowym Centrum Legislacji oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze. Ponadto od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. był członkiem Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, odpowiadającym za opiniowanie oraz sporządzanie projektów aktów prawnych z zakresu
szkolnictwa wyższego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł zawodowy magistra Prawa oraz magistra Administracji. Obecnie zaś jest doktorantem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na powyższym
wydziale.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, zaś w pracy naukowo-badawczej zagadnieniami administracyjno-prawnymi z zakresu ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konstytucyjnych. Ponadto procesem legislacyjnym oraz relacjami o charakterze nadzorczo-kontrolnym
występującymi w strukturach organów ochrony prawnej i organach administracji publicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach administracji publicznej m.in. Ministerstwie Sprawiedliwości, Rządowym Centrum Legislacji oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze. Ponadto od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. był członkiem Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, odpowiadającym za opiniowanie oraz sporządzanie projektów aktów prawnych z zakresu
szkolnictwa wyższego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł zawodowy magistra Prawa oraz magistra Administracji. Obecnie zaś jest doktorantem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na powyższym
wydziale.

prawnik Marta Mazur

Specjalizacja w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym.

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek prowadzących działalność regulowaną ustawą o grach hazardowych.

Marta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również kurs „Audytor wewnętrzny” prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

W trakcie studiów angażowała się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) pełniąc funkcje w Zarządzie ELSA Szczecin w latach 2014/2015, 2015/2016. Posługuje się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym. Posiada również certyfikat z języka francuskiego DELF na poziomie A1 i A2.

Specjalizacja w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym.

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek prowadzących działalność regulowaną ustawą o grach hazardowych.

Marta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również kurs „Audytor wewnętrzny” prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

W trakcie studiów angażowała się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) pełniąc funkcje w Zarządzie ELSA Szczecin w latach 2014/2015, 2015/2016. Posługuje się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym. Posiada również certyfikat z języka francuskiego DELF na poziomie A1 i A2.

aplikant adwokacki Jakub Matuszak

W kręgu jego zainteresowań znajduje się szczególnie prawo cywilne, szeroko rozumiane prawo handlowe oraz postępowanie administracyjne.

Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie studiów angażował się w działalność Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze i pracował na rzecz projektu „Poradnictwo obywatelskie i wolontariat”.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.

Obecnie odbywa aplikację adwokacką i jest wpisany na listę aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się szczególnie prawo cywilne, szeroko rozumiane prawo handlowe oraz postępowanie administracyjne.

Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie studiów angażował się w działalność Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze i pracował na rzecz projektu „Poradnictwo obywatelskie i wolontariat”.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.

Obecnie odbywa aplikację adwokacką i jest wpisany na listę aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

aplikantka radcowska Żaneta Staroń

Żaneta jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada doświadczenie w implementacji RODO zarówno w jednostkach sektora prywatnego, jak również sektora publicznego. Odbyła szkolenie w zakresie Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017.

Głównymi polami zainteresowania Żanety są prawo karne oraz prawo pracy. Sukcesywnie rozwija pasję w zakresie prawa gospodarczego.

Żaneta jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Pracuje w języku polskim i angielskim. Stopniowo poszerza umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim.

Żaneta jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada doświadczenie w implementacji RODO zarówno w jednostkach sektora prywatnego, jak również sektora publicznego. Odbyła szkolenie w zakresie Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017.

Głównymi polami zainteresowania Żanety są prawo karne oraz prawo pracy. Sukcesywnie rozwija pasję w zakresie prawa gospodarczego.

Żaneta jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Pracuje w języku polskim i angielskim. Stopniowo poszerza umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim.

prawnik Emilia Krawcewicz

Absolwentka prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W czasie studiów angażowała się w działalność Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach, będąc także członkiem Zarządu w latach 2017/2018.

Ukończyła również studia podyplomowe Zawód Mediatora na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuki Muzycznej.

Pracuje w języku polskim oraz niemieckim.

 

Absolwentka prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W czasie studiów angażowała się w działalność Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach, będąc także członkiem Zarządu w latach 2017/2018.

Ukończyła również studia podyplomowe Zawód Mediatora na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuki Muzycznej.

Pracuje w języku polskim oraz niemieckim.

 

prawnik Agnieszka Guzik

Absolwentka studiów pedagogicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Organizacja życia Szkoły i Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, a także studiów podyplomowych na kierunku „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Absolwentka  prawa  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zespole Kancelarii od 2008 roku na stanowisku kierownika sekretariatu, teraz zdobywa doświadczenie w roli prawnika.

Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego,  zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem handlowym.  W sferze jej zainteresowań mieści się również prawo rodzinne  i opiekuńcze.

Absolwentka studiów pedagogicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Organizacja życia Szkoły i Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, a także studiów podyplomowych na kierunku „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Absolwentka  prawa  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zespole Kancelarii od 2008 roku na stanowisku kierownika sekretariatu, teraz zdobywa doświadczenie w roli prawnika.

Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego,  zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem handlowym.  W sferze jej zainteresowań mieści się również prawo rodzinne  i opiekuńcze.

05. Sekretariat

pracownik sekretariatu Aleksandra Tworek

Aleksandra jest studentką prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Do jej obowiązków należą koordynacja, nadzór i bezpośrednia organizacja pracy Kancelarii i sekretariatu oraz bieżące czynności związane z biurową obsługą Klientów oraz czynności księgowo – finansowe. Zapewnia terminową realizację planowych i doraźnych zleceń. Dba o utrzymywanie dobrych relacji z Klientami Kancelarii, organizację sprawnej pracy biura i terminowe wykonywanie zleceń.

Opowiada za obsługę administracyjną Kancelarii, bieżące wsparcie pracy prawników, obieg oraz archiwizację dokumentów i korespondencji. Odpowiedzialna jest za ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługę spotkań, kontakt z Klientami, sądami oraz innymi instytucjami

Aleksandra jest studentką prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Do jej obowiązków należą koordynacja, nadzór i bezpośrednia organizacja pracy Kancelarii i sekretariatu oraz bieżące czynności związane z biurową obsługą Klientów oraz czynności księgowo – finansowe. Zapewnia terminową realizację planowych i doraźnych zleceń. Dba o utrzymywanie dobrych relacji z Klientami Kancelarii, organizację sprawnej pracy biura i terminowe wykonywanie zleceń.

Opowiada za obsługę administracyjną Kancelarii, bieżące wsparcie pracy prawników, obieg oraz archiwizację dokumentów i korespondencji. Odpowiedzialna jest za ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługę spotkań, kontakt z Klientami, sądami oraz innymi instytucjami

Zakres usług.
Doradzamy, rozwiązujemy spory, z sukcesem reprezentujemy Klientów

Nasza kancelaria zapewnia merytoryczne i kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców, podmiotów administracji publicznej oraz klientów indywidualnych.

Więcej