Nieruchomości

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem i obsługą w zakresie inwestycji na szeroko pojętym rynku nieruchomości.

Doradzamy, jak najlepiej wykorzystać i zainwestować własny kapitał. Kancelaria przeprowadzi analizę i ocenę danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, pomoże w jego wdrożeniu oraz wesprze w inwestycjach już rozpoczętych. Dzięki licznym kontaktom biznesowym, nasza Kancelaria może również pośredniczyć w pozyskaniu atrakcyjnego partnera biznesowego, co często jest kluczowe dla realizacji planowanej inwestycji.

Więcej

Prawo spółek handlowych

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

Skutecznie poruszamy się w przepisach szeroko rozumianego prawa spółek oraz we wszelkich praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem spółki. Korzystając z dobrych praktyk oraz naszego doświadczenia potrafimy budować pozytywne relacje w spółce, przy jednoczesnym dbaniu o interesy wspólników (akcjonariuszy). Dążymy również do rozwiązywania wszelkich sporów i konfliktów, indywidualnie podchodząc do konkretnej sytuacji.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa w sprawach korporacyjnych spółek osobowych, kapitałowych, w tym spółek giełdowych oraz działających na mocy uzyskanych koncesji, zezwoleń. Zapewniamy obsługę zarówno nowo utworzonych podmiotów, a także tych już istniejących.

Więcej

Prawo administracyjne oraz zamówień publicznych

Zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu sporów w obszarze prawa administracyjnego oraz oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych.

Rozpatrujemy wszelkie aspekty związane z konkretną sprawą administracyjną, by przedstawić najkorzystniejsze rozwiązania zarówno na polu administracyjnym, jak i biznesowym. Nasza Kancelaria udziela pomocy w zakresie m.in. analizy dokumentacji, udzielania wyjaśnień, rozwiązywania sporów, reprezentowania Klienta na szczeblu podstawowym (organy pierwszego stopnia) oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wpieramy Klienta w sporządzaniu pism i wniosków od zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, sporządzaniu SIWZ czy sporządzaniu wezwań do wykonawcy w procedurze zwykłej, jak i odwróconej.

Więcej

Prawo w branży IT

Świadczymy usługi prawne dla firm działających w branży IT oraz e-commerce, a także zapewniamy wsparcie w realizacji innych projektów wykorzystujących nowe technologie.

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w działalności operacyjnej firm oferujących narzędzia IT, a także funkcjonujących na rynku e-commerce.
W ramach współpracy konstruujemy umowy licencyjne na korzystanie z programów, a także umowy wdrożeniowe dotyczące systemów operacyjnych. Tworzymy regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności oraz sporządzamy ogólne warunki umów. Opiniujemy i wykonujemy audyt witryn internetowych pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami, w tym RODO.
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę świadczenia usług drogą elektroniczną.
Reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, jak również w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych.

Więcej

Prawo gospodarcze

Dążymy do tego, aby zwiększyć wydajność i rentowność przedsiębiorstw naszych Klientów.

Usprawnienie dotychczasowej działalności operacyjnej spółek naszych Klientów pozwoliło na przeprowadzenie u nich optymalizacji podatkowej, co w dalszej kolejności umożliwia efektywne zarządzanie zobowiązaniami podczas trudnych sytuacji ekonomicznych. Usługi naszej Kancelarii obejmują: doradztwo w reorganizacji przedsiębiorstw w celu optymalizacji podatkowej, organizowanie i wsparcie przy wdrażaniu procedur zmierzających do zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, przeprowadzanie audytu prawnego oraz analizy sytuacji przedsiębiorstwa, pomoc w złożeniu wniosku o restrukturyzację i wsparcie w toku procedury układowej, negocjowanie i pośrednictwo w rozmowach z wierzycielami, reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych.

Więcej

Prawo pracy

Udzielamy wszelkiej pomocy w zakresie prawa pracy, zarówno z ramienia pracodawcy, jak i pracownika.

Pomagamy we wszelkich dziedzinach powiązanych z szeroko pojętym prawem pracy. Nasza Kancelaria proponuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb, obejmujące zarówno aspekt podstawowy oraz inne z nim powiązane, w szczególności skutki podatkowe, ubezpieczeniowe, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych. W pierwszej kolejności szczegółowo poznajemy problem oraz oczekiwania, dzięki czemu możemy oferować usługi szyte na miarę i odpowiadające potrzebom naszych Klientów.

Więcej

Prawo własności intelektualnej

Oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z własnością intelektualną.

Z sukcesem prowadzimy sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, zwłaszcza w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i użytkowe), ochrony praw autorskich, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nasza Kancelaria prowadzi pomoc w zakresie negocjowania i tworzenia umów licencyjnych oraz umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, postępowań sądowych mających na celu zaniechanie naruszeń praw własności intelektualnej, w tym naruszeń patentów, praw autorskich, a także zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Ponadto doradzamy w sprawach wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, naśladownictwa produktów, niedozwolonej reklamy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, obsługujemy audyty umów i praktyk przyjętych w przedsiębiorstwie w zakresie zgodności z prawem konkurencji.

Więcej

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami administracyjnymi.

Nasza Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w postępowaniach arbitrażowych. Prowadzimy sprawy Klientów działających w różnych obszarach rynku, w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, gospodarczego, naruszenia praw autorskich, spraw dekretowych i innych. Zastępujemy naszych Klientów także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi.

Więcej

English Desk

Świadczymy pomoc prawną w języku angielskim. Znamy biegle angielską terminologię prawniczą.

Zespół naszej Kancelarii składa się z adwokatów i radców prawnych polskich oraz native speakerów, którzy specjalizują się w sprawach cywilnych oraz gospodarczych na arenie prawa międzynarodowego. Sporządzamy umowy oraz opinie prawne w języku angielskim, prowadzimy negocjacje, analizujemy pod kątem prawnym dokumenty sporządzone w języku angielskim, reprezentujemy klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (np. Basketball Arbitral Tribunal).

Więcej

Umowy handlowe

Zajmujemy się doradztwem prawnym w zakresie wszelkich umów w obrocie gospodarczym.

Prawnicy naszej Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w przygotowaniu i opiniowaniu umów handlowych. Specjalizujemy się w konstruowaniu umów niezbędnych do nawiązania różnego rodzaju relacji biznesowych między przedsiębiorcami. Opiniujemy także umowy oraz oferty pochodzące od kontrahentów naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych branżach, potrafimy wypracować rozwiązania kontraktowe uwzględniające realia i specyfikę konkretnego sektora gospodarki oraz specyfikę działalności naszego klienta.

Więcej

Prawo sportowe

Oferujemy obsługę prawną z zakresu prawa sportowego oraz zajmujemy się innymi sprawami ze świata sportu.

Specjalizacja Kancelarii w obszarach prawa sportowego połączona z bogatymi doświadczeniami naszych pracowników w prowadzeniu spraw z zakresu prawa sportowego pozwala w najlepszy sposób zadbać o interes każdego Klienta – zawodnika, klubu sportowego, jak i menedżera. Oferujemy obsługę prawną z zakresu prawa sportowego, reprezentując interesy sportowców, klubów sportowych, związków sportowych, a także trenerów, menedżerów i agentów, z różnych dyscyplin sportowych (w szczególności żużel, koszykówka, piłka nożna).

Więcej

Zespół.
Merytoryczność oraz wieloletnie doświadczenie są gwarantem sukcesu naszego zespołu.

Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów na wielu płaszczyznach, dbając o najwyższy poziom usług prawniczy oraz dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów podejmowanych działań.

Więcej