Misją naszej Kancelarii jest nie tylko świadczenie pomocy prawnej, ale także dążenie do zwiększenia wydajności i rentowności przedsiębiorstw naszych Klientów. Nasze doświadczenie obejmuje przeprowadzenie procesów, które usprawniły dotychczasową działalność operacyjną spółek, pozwoliły na przeprowadzenie optymalizacji podatkowej, a także umożliwiły efektywne zarządzenie zobowiązaniami w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W celu realizacji Państwa zamierzeń ekonomicznych świadczymy m.in. następujące usługi:

  • doradztwo w reorganizacji przedsiębiorstw w celu optymalizacji podatkowej,
  • organizowanie i wsparcie przy wdrażaniu procedur zmierzających do zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przeprowadzanie audytu prawnego oraz analizy sytuacji przedsiębiorstwa,
  • pomoc w złożeniu wniosku o restrukturyzację i wsparcie w toku procedury układowej,
  • negocjowanie i pośrednictwo w rozmowach z wierzycielami,
  • reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych.