Kancelaria może pochwalić się szerokim i wieloletnim doświadczeniem w zakresie udzielania wszelakiej pomocy z zakresu prawa pracy, zarówno z ramienia pracodawcy, jak i pracownika.

Pomoc ta zawsze jest kompleksowa i obejmuje wszelkie dziedziny powiązane z szeroko pojętym prawem pracy. Zlecając Kancelarii sprawę z zakresu prawa pracy jesteście Państwo pewni, iż uzyskacie kompleksowe rozwiązanie, dostosowane do Państwa potrzeb, obejmujące zarówno aspekt podstawowy interesującego Państwa przypadku, jak i wszelkie aspekty z nim powiązane, w szczególności skutki podatkowe, ubezpieczeniowe, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Praca Kancelarii zawsze opiera się w pierwszej kolejności na szczegółowym poznaniu Państwa problemów i oczekiwań, tak aby rozwiązanie było dedykowane wprost Państwu i odpowiadało Państwa potrzebom.

Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w szczególności w następujących obszarach prawa pracy:

  • opracowywanie (w tym weryfikacja) wszelkiej, kompleksowej dokumentacji z zakresu prawa pracy, poczynając od najprostszych, w postaci dedykowanych określonym grupom pracodawców i pracowników umów o pracę, poprzez umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące ochrony praw własności przemysłowej i ochrony praw autorskich, po wszelkiego rodzaju szczegółowe regulaminy, w tym dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady organizacji pracy, po układy zbiorowe pracy,
  • pomoc z zakresu opracowywania i wdrażania zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
  • wdrażanie szeroko pojętej restrukturyzacji zarówno w zakładzie pracy, jak i na gruncie indywidualnych umów,
  • reprezentowanie stron nie tylko w toku postępowania sądowego, czy też przedsądowego, ale również aktywne reprezentowanie stron w toku negocjacji, np. przy zawieraniu lub rozwiązywaniu umów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, reprezentowanie w toku sporów (zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych), jak również w relacjach z zakładowymi i międzyzakładowymi organizacjami związkowymi; Kancelaria może poszczycić się szeregiem sukcesów na polu negocjacyjnym, przedsądowym, gdyż głównym celem pracy Zespołu jest takie rozstrzyganie sporów, które nie naraża Klienta na niepotrzebne, zbędne koszty,
  • spory sądowe, w których uczestniczy nasz Zespół obejmują wszelkie aspekty związane z szeroko pojętym prawem pracy, tj. poczynając od postępowań dotyczących rozwiązania stosunku pracy, poprzez postępowania dotyczące ustalenia stosunku pracy, wszelkiego rodzaju spory o zapłatę, w tym o zapłatę wynagrodzenia, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.