Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem i obsługą w zakresie inwestycji na szeroko pojętym rynku nieruchomości.

W ramach doradztwa inwestycyjnego w nieruchomości pomożemy Państwu w podjęciu decyzji dotyczącej tego, jak najlepiej zainwestować swój kapitał. Kancelaria przeprowadzi analizę i ocenę danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, pomoże w jego wdrożeniu, a także wesprze w inwestycjach już rozpoczętych. Co często kluczowe dla realizacji inwestycji, z uwagi na posiadanie wielu kontaktów biznesowych, Kancelaria może także pośredniczyć w pozyskaniu atrakcyjnego partnera biznesowego.

Doświadczony zespół oferuje Państwu:

  • pomoc w tworzeniu portfela inwestycyjnego,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami (zabudowanymi i niezabudowanymi), umów najmu, dzierżawy, a także wszelkiej innej potrzebnej dokumentacji,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz bieżąca i aktywna obsługa prawna związana z budową obiektów w pozostałym zakresie,
  • opiniowanie projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, magazynowych, biurowych itd.,
  • aktywne wsparcie w działaniach mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania planowanej inwestycji,
  • aktywne reprezentowanie przed wszelkimi podmiotami, w tym prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie opinii w sprawie nabycia konkretnej nieruchomości, w tym ocena ryzyka prawnego z tym związanego,
  • doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z obrotem nieruchomościami,
  • ocenę możliwości określonego sposobu zagospodarowania nieruchomości,
  • doradztwo i reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym.