Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego. Nasze długoletnie doświadczenie spowodowało, że bardzo dobrze poruszamy się w przepisach szeroko rozumianego prawa spółek.  Ponadto posiadamy doświadczenie we wszelkich praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem spółki.

Naszym celem jest budowanie pozytywnych relacji w spółce, a jednocześnie dbanie o interesy wspólników (akcjonariuszy). Również rola organów spółki jest nam doskonale znana. Wiemy jak ważna jest współpraca wszystkich osób tworzących spółkę, a w szczególności jaką rolę odgrywają członkowie jej organów. Zapewnienie mechanizmów  skutecznego zarządzania spółką jest dla nas kluczowe. Jesteśmy gotowi podzielić się tą wiedzą z naszymi obecnymi i potencjalnymi Klientami.

Zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie dochodzi do zakłóceń w strukturach spółki, powodujących problemy w jej funkcjonowaniu. Każdy problem, nie raz przybierający postać konfliktu w spółkach z reguły jest złożony. Dążymy jednak do rozwiązywania konfliktów i znajdujemy na to sposoby, indywidualnie dopasowane do sytuacji.

Poznajemy potrzeby Klientów oraz ich oczekiwania biznesowe i dążymy do osiągania najlepszych rezultatów podejmowanych działań. Dokonujemy audytu istniejących podmiotów, reagujemy na wszelkie problemy w funkcjonowaniu spółki i proponujemy przeprowadzenie zmian. Oferujemy konkretne rozwiązania.

Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje doradztwo w sprawach korporacyjnych spółek osobowych, jak również kapitałowych, w tym spółek giełdowych oraz działających na mocy uzyskanych koncesji, zezwoleń. Zapewniamy obsługę zarówno nowotworzonych podmiotów, jak również tych istniejących. Uczestniczymy w każdym etapie istnienie spółki.

Oferujemy Państwu następujące usługi:

  • doradztwo przy wyborze optymalnej formy prawnej planowanej działalności, jak również doradztwo w procesach reorganizacji spółek (łączenie, podział spółek, przekształcenie),
  • zakładanie spółki osobowej lub kapitałowej, w tym przeprowadzenie procedury rejestracyjnej,
  • kompleksowa obsługa bieżącej działalności spółki, w tym obsługa prawna posiedzeń, zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień, protokołów,
  • doradztwo w zakresie  ryzyka i odpowiedzialności majątkowej związanej z prowadzoną spółką, w tym odpowiedzialności zarządu w spółce,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału,
  • podwyższenie kapitału w spółce, dopłaty,
  • corporate governance,
  • tworzenie aktów wewnętrznych spółki, w tym regulaminów, procedur,
  • uzyskiwanie zezwoleń/koncesji,
  • rozwiązanie, likwidacja spółki oraz upadłość spółek.