Wnikliwie poznajemy wszelkie aspekty związane z konkretną sprawą administracyjną, by przedstawić najkorzystniejsze rozwiązania zarówno na polu administracyjnym, jak i biznesowym oraz czasowym. Nasza Kancelaria prowadzi pomoc w zakresie m.in. analizy dokumentacji, udzielania wyjaśnień, rozwiązywania sporów, reprezentowania Klienta na szczeblu podstawowym (organy pierwszego stopnia) oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasz doświadczony zespół, dzięki nabytym umiejętnościom w związku z obsługą wykonawców oraz zamawiających, świadczy usługi na najwyższym, merytorycznym poziomie. Pomagamy m.in. w przygotowaniu oferty, w badaniu poprawności ofert konkurencyjnych, w sporządzaniu pism i wniosków od zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, sporządzaniu SIWZ czy sporządzaniu wezwań do wykonawcy w procedurze zwykłej, jak i odwróconej.