Zjmujemy się prawem sportowym, ponieważ rozumiemy potrzeby osób, dla których sport jest prawdziwą pasją.

„Bieganie nauczyło mnie, że oddawanie się pasji jest ważniejsze niż sama pasja. Daj się czemuś pochłonąć bez reszty, włóż całe serce, doskonal się i ćwicz, nigdy się nie poddawaj – właśnie na tym polega spełnienie. To jest prawdziwy sukces.” – Dean Karnazes, amerykański biegacz ultra, autor książki „Ultramaratończyk”.

Oferujemy obsługę prawną z zakresu prawa sportowego, reprezentując interesy sportowców, klubów sportowych, związków sportowych, a także trenerów, menedżerów i agentów, z różnych dyscyplin sportowych (w szczególności żużel, koszykówka, piłka nożna).

Nasi klienci mogą skupić się wyłącznie na rywalizacji sportowej, gdyż zapewniamy im profesjonalną obsługę we wszystkich kwestiach prawnych.

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów (przede wszystkim umowy zawodowego wykonywania sportu, kontrakty menedżerskie, umowy sponsoringowe i reklamowe), pomoc prawna w zakresie rozwiązywania umów,
 • obsługa prawna transferów i zmian klubu,
 • dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie lub odszkodowanie,
 • wsparcie prawne i reprezentacja w sporach z zakresu prawa sportowego, w mediacjach oraz przed sądami polubownymi, arbitrażowymi i sądami powszechnymi (również zagranicznymi i w języku angielskim), a także przed międzynarodowymi federacjami sportowymi,
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych,
 • uzyskiwanie zezwoleń i licencji,
 • ochrona dóbr osobistych sportowca, w tym jego prawa do wizerunku,
 • optymalizacja podatkowa działalności sportowców, trenerów oraz klubów sportowych.

Pomagamy menedżerom, klubom i związkom sportowym w następujących sprawach:

 • zakładanie klubów sportowych w formie sportowych spółek akcyjnych, fundacji oraz stowarzyszeń, przekształcanie form prawnych prowadzenia działalności, uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pełne wsparcie prawne organizatorów imprez sportowych (obejmujące np. umowy eventowe, uzyskiwanie praw do imprez sportowych, organizacja imprezy masowej, konstruowanie i negocjowanie umów związanych z transmisjami telewizyjnymi),
 • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna klubu sportowego (w tym m.in. przygotowywanie dokumentów wewnętrznych takich jak regulamin, statut, uchwały, sporządzanie umów sponsoringu, umów z trenerami itp.),
 • reprezentacja w sporach z zawodnikami lub wobec związków sportowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie opinii prawnych lub porad z zakresu prawa sportowego.

Zjmujemy się wszelkimi innymi sprawami ze świata sportu, które wymagają znajomości prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, prawa pracy, czy też prawa podatkowego. Specjalizacja kancelarii w powyższych gałęziach prawa połączona z bogatymi doświadczeniami naszych prawników w prowadzeniu spraw z zakresu prawa sportowego pozwala w najlepszy sposób zadbać o interes każdego klienta, tak zawodnika, klubu sportowego, jak i menedżera.