Wchodząc w związek małżeński jesteśmy postawieni przed nie lada wyzwaniem. Miłość i chęć spędzenia reszty życia z drugim człowiekiem oczywiście nie jest jedyną rzeczą, o której powinniśmy myśleć przed ślubem. Jest wiele kwestii, które powinniśmy omówić z przyszłym małżonkiem. Dom na wsi czy może mieszkanie w mieście? Wspólne życie tylko we dwójkę czy duża rodzina? I oczywiście kwestia finansów. Stąd rodzi się pytanie – wspólność majątkowa czy intercyza?

Wraz z wejściem w związek małżeński automatycznie dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej. Jednak nie jest to jedyna opcja. Coraz więcej par decyduje się na rozdzielność majątkową, czyli potocznie zwaną intercyzą.

Czym jest wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa zakłada współwłasność przedmiotów nabytych podczas trwania małżeństwa. Bez znaczenia jest, który z małżonków nabył przedmiot. Do wspólnego majątku należą m.in. wynagrodzenie za pracę, stypendia, emerytura, renta, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków, akcje i udziały w spółkach kapitałowych. To ma też swoje przełożenie na zadłużenia zaciągnięte przez jednego z małżonków. Gdy podczas trwania małżeństwa partner zaciągnie pożyczkę – obie strony są zobowiązane do spłaty zadłużenia. 

„Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).” – art. 31 § 1 k.r.o.

Zalety wspólności majątkowej:

  • możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego,
  • wyższa zdolność kredytowa np. na zakup własnej nieruchomości,
  • w przypadku rozwodu obie strony dostają po połowie wspólnego majątku.

A intercyza?

Intercyza jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, regulująca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Umowę rozdzielności podpisuje się zazwyczaj przed ślubem, jednak jest możliwość zawarcia jej w trakcie trwania małżeństwa. W każdej chwili umowa może też zostać rozwiązana. Wtedy małżonkowie powrócą do ustawowej wspólności majątkowej.

Coraz więcej par decyduje się na takie rozwiązanie przez chęć rozwoju osobistego np. założenie firmy, działalności gospodarczej lub w celu ochrony swojego majątku osobistego. 

„Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.” – art. 47 k.r.o.

Zalety intercyzy:

  • ochrona małżonka przed długami,
  • niezależność finansowa obu stron,
  • brak problemu z podziałem majątku w przypadku rozwodu.

I jedna i druga możliwość niesie ze sobą wiele zalet, jak i wad. Decyzje o tym, którą opcje wybrać należy uzgodnić z partnerem. Kwestia finansów bywa często drażliwym tematem, dlatego konieczna jest szczera rozmowa z przyszłym małżonkiem.