W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której ludzie decydują się na wynajem lub dzierżawę nieruchomości. Mimo, że te dwa terminy mogą wydawać się synonimami, istnieją między nimi istotne różnice. W tym artykule dowiesz się zarówno o podobieństwach, jak i różnicach pomiędzy najmem a dzierżawą nieruchomości. 

Na czym polega najem?

Najem jest umową, na mocy której jedna strona, zwana najemcą, otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości drugiej strony, czyli właściciela, za ustaloną opłatą, zwaną czynszem. Umowa najmu zazwyczaj jest zawierana na określony czas i może dotyczyć zarówno mieszkań, jak i lokali użytkowych czy gruntów. Najemca nie uzyskuje prawa własności do nieruchomości, a jedynie prawo do użytkowania zgodnie z umową.

Na czym polega dzierżawa?

W przypadku dzierżawy, dzierżawca otrzymuje szerokie uprawnienia. Dzierżawca ma prawo korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz może czerpać korzyści z ewentualnych zmian wartości nieruchomości w trakcie umowy. Dzierżawca często zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, takich jak remonty czy konserwacja.

Jakie są elementy wspólne najmu i dzierżawy?

Obydwie umowy, czy to najmu czy dzierżawy, wymagają zaistnienia trzech kluczowych elementów: obiektu, opłaty oraz umowy. Obiekt, czyli nieruchomość, musi być jednoznacznie określony w umowie. Podstawowym wspólnym aspektem umów najmu i umów dzierżawy jest przekazanie go do użytkowania. Osoby wynajmujące oraz dzierżawiące zyskują prawo do wykorzystania obiektu, który stanowi własność innego podmiotu. Umowa, niezależnie od tego, czy to najem czy dzierżawa, musi być zawarta w formie pisemnej.

 Jakie są podstawowe różnice między najmem a dzierżawą?

Pomimo wielu podobieństw, istnieją również istotne różnice między najmem a dzierżawą. Jedną z głównych różnic jest zakres praw i obowiązków strony korzystającej z nieruchomości. Dzierżawca ma znacznie większą swobodę w kształtowaniu nieruchomości oraz czerpaniu zysków z jej ewentualnej wzrostu wartości. Natomiast najemca ma ograniczone uprawnienia, koncentrujące się przede wszystkim na prawie do użytkowania nieruchomości. W przypadku czynszu, opłata za korzystanie z nieruchomości jest zazwyczaj ustalana w formie miesięcznej należności, natomiast w kwestii dzierżawy opłata może być bardziej zróżnicowana i obejmować dodatkowe koszty. 

Podsumowanie

Wynajmowanie i dzierżawienie nieruchomości to dwa pojęcia, które często są mylone ze sobą. Oba te modele pozwalają na korzystanie z nieruchomości, ale różnią się w zakresie praw i obowiązków stron. Najem umożliwia najemcy jedynie korzystanie z nieruchomości w zamian za opłatę, podczas gdy dzierżawca ma szersze uprawnienia i może czerpać korzyści z ewentualnych zmian wartości nieruchomości. Warto zrozumieć te różnice, aby wybrać odpowiednią opcję, która będzie najlepiej odpowiadała naszym potrzebom i oczekiwaniom.

 

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zespół naszych doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Zielonej Góry, posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, zapozna się z otrzymanym zapytaniem i dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.