Wynajmowanie mieszkania, szczególnie w dużych miastach, dla wielu osób może być stresującym doświadczeniem. Możemy stać się łatwym celem oszustów, przegapić istotne szczegóły lub po prostu nie pomyśleć o dokładnym ustaleniu istotnych punktów w umowie najmu z właścicielem nieruchomości. W poniższym artykule podpowiadamy jak powinna wyglądać umowa najmu i na co należy zwrócić uwagę przed jej podpisaniem.

Umowa najmu lokalu – czym jest?

Umowa najmu lokalu to dokument, który reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy. Jest to umowa cywilnoprawna, która zawiera postanowienia dotyczące przedmiotu najmu, wysokości czynszu, terminu trwania umowy oraz warunków jej rozwiązania.

Co powinna zawierać umowa najmu lokalu?

Choć może się wydawać, że umieszczenie informacji w umowie jest zadaniem prostym i oczywistym, to niestety często umowy nie uwzględniają istotnych informacji lub zawierają zbędne dane, których pozyskiwanie może być nawet sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W związku z tym, jakie konkretne dane powinna zawierać umowa i na co należy zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu?

 • Określenie stron umowy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 • Przedmiot umowy: opis lokalu, jego adres, powierzchnię, wyposażenie.
 • Czynsz najmu: wysokość czynszu, terminy płatności.
 • Opłaty dodatkowe: opłaty za media, opłaty za utrzymanie nieruchomości.
 • Termin trwania umowy: okres najmu, termin rozpoczęcia i zakończenia najmu.
 • Zasady wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
 • Kaucja: wysokość kaucji, zasady zwrotu kaucji.
 • Prawa i obowiązki obu stron.
 • Podpisy stron.
 • Inne postanowienia: dodatkowe ustalenia stron umowy.

Regulacja prawna umowy najmu

Regulacje prawne umowy najmu zawarte są w dwóch aktach prawnych:

 • Kodeksie cywilnym, który reguluje ogólne zasady najmu,
 • ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, regulującej zasady najmu lokali mieszkalnych.

Podsumowanie

Umowa najmu jest ważnym dokumentem, który reguluje prawa i obowiązki obu stron umowy. Zanim podpiszesz umowę najmu, dokładnie sprawdź lokal. Zwróć uwagę na wszelkie usterki i uszkodzenia. Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości, zgłoś je wynajmującemu. Przed zawarciem umowy należy dokładnie ją przeczytać oraz rozważyć wszystkie za i przeciw. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem.

 

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zespół naszych doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Zielonej Góry, posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, zapozna się z otrzymanym zapytaniem i dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.