Występujące w pracy trudności oraz nieporozumienia między pracownikiem a pracodawcą nie zawsze od razu są mobbingiem. Jednak coraz częściej w obecnych czasach z nim się spotykamy. Należy tutaj podkreślić, że mobbing w miejscu pracy jest działaniem niedopuszczalnym i nie należy go bagatelizować.

Czym jest mobbing?

Mobbing to forma działań w miejscu pracy, w których osoba narażona jest na uporczywe, długotrwałe zachowanie ze strony jednego lub kilku współpracowników. Może przybierać różne formy, takie jak dokuczanie, wykluczanie ze środowiska, obrażanie, zastraszanie czy nadużycie władzy. Aby uznać dane działania za mobbing, muszą one występować przez dłuższy czas i być regularnie powtarzane. Nie ma określonego w przepisach minimalnego okresu zastraszania pracownika. Takie działania negatywnie wpływają na jakość zadań wykonywanych przez pracownika.

Rodzaje mobbingu

Słysząc słowo „mobbing” od razu przed oczami mamy wizję biednego pracownika i szefa tyrana. Natomiast nie jest to jedyny rodzaj mobbingu.

W miejscu pracy wyróżnia się trzy podstawowe:

  •  poziomy – to działania występujące między pracownikami na tym samym poziomie hierarchii np. mobbing w pracy przez kolegę. W tym przypadku często źródłem takiego zachowania jest zazdrość względem kogoś, nierozwiązany konflikt czy niewyjaśniona sytuacja.
  • pionowy – to sytuacja, kiedy podwładny prześladuje swojego przełożonego. W tym przypadku ciężko jest określić przyczynę. Najczęściej jest to spowodowane nieumiejętnością zarządzania ludźmi. Często motywem działania podwładnego jest chęć zajęcia wyższego stanowiska.
  • pochyły – to działania pracodawcy przeciw pracownikowi. W tej sytuacji przełożony wykorzystuje siłę swojej pozycji.

Mobbing można podzielić również ze względu na działanie:

  • bezpośrednie – to najbardziej powszechny rodzaj mobbingu. To sytuacja, gdy mobber osobiście znęca się nad swoją ofiarą.
  • niebezpośrednie – występuje, gdy oprawca nie ma kontaktu z ofiarą. Działa przez otoczenie np. rozpowiadając nieprawdziwe informacje o prześladowanej osobie.

Jakie są charakterystyczne cechy mobbingu?

  • powtarzalność i dłuższy czas trwania
  • celowy charakter działań
  • działania niezgodne z zasadami współżycia społecznego
  • wykorzystywanie przez oprawcę przewagi nad ofiarą
  • negatywne konsekwencje dotyczące funkcjonowania pracownika w środowisku pracy i/lub problemów zdrowotnych

Jak radzić sobie z mobbingiem?

Nie istnieje jeden sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Natomiast pewne jest to, że nie można godzić się na takie traktowanie i udawać, że nic się nie dzieje. Takie działania mogą mieć przykre konsekwencje zdrowotne.

Przepisy prawne jasno określają, że po stronie pracodawcy leży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Jeśli czujesz, że jesteś ofiarą mobbingu, zgłoś się do swojego przełożonego. Opisz na piśmie sytuacje, które Cię dotykają, z jak największą ilością szczegółów i w jaki sposób na Ciebie wpływają. Kiedy kierownictwo nie zareaguje w żaden sposób na Twoje zgłoszenie, możesz zwrócić się do państwowej inspekcji pracy. W przypadku braku jakiejkolwiek poprawy sytuacji masz prawo do rozwiązania umowy o pracę z powodu stosowania wobec Ciebie mobbingu. Będąc osoba poszkodowaną możesz dochodzić od pracodawcy odszkodowania lub zadośćuczynienia za mobbing w miejscu pracy. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się z nami!