1 grudnia 2022 r. została uchwalona ustawa, ​​która wprowadza do Kodeksu pracy oddzielny rozdział dotyczący pracy zdalnej. Od 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy regulujące pracę zdalną i hybrydową. Standardowo ustawa obowiązuje po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, jednakże w tym przypadku zastosowano odroczenie terminu obowiązywania regulacji, które ma na celu umożliwienie pracodawcom zapoznanie się z nowymi wymogami nałożonymi przez ustawę oraz dostosowanie się do nich.

Definicja pracy zdalnej

Praca zdalna jest to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (konieczne jest złożenie wniosku). Innym słowem pracownik w godzinach pracy powinien znajdować się w zgłoszonym przez niego miejscu. Nawet przeniesienie do kawiarni bez wcześniejszego zgłoszenia jest niezgodne z prawem, a problemy z zasięgiem czy brak internetu nie stanowią usprawiedliwienia.

Zasady pracy zdalnej

Ustawa dekretuje obowiązek scharakteryzowania zasad wykonywania pracy zdalnej poprzez:

  • regulamin ustalony przez pracodawcę
  • porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi)

Pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej, jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową lub kiedy u pracodawcy nie działa żadna taka organizacja, a także w przypadku gdy nie został wydany regulamin. Określenie zasad pracy zdalnej musi być zawarte odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Praca zdalna na żądanie?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza szczegółowe uregulowanie, w którym każdy pracownik zyskuje prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ten ma być stosowany w okolicznościach niespodziewanych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika, przykładem może być konieczność opieki nad dzieckiem.

O co pracodawca powinien zadbać?

Wraz z nową ustawą wprowadzonych zostało kilka obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną. Pracodawca będzie zobowiązany:

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną odpowiednie materiały i narzędzia pracy;
  • pokryć koszty usług telekomunikacyjnych oraz energii elektrycznej, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej;
  • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i szkolenia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • uszczegółowić wysokość równowartości pieniężnej za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika.

Kontrola pracy zdalnej w domu pracownika

Nowe przepisy uprawniają pracodawcę do zrealizowania kontroli pracownika pracującego zdalnie w miejscu wykonywania jego pracy. Kontrola ta będzie opierała się na zasadach określonych w regulaminie lub w porozumieniu zawartym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Kontroli ma podlegać m.in. przestrzeganie procedur ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy oraz zasady BHP.

Kontrola będzie mogła zostać przeprowadzona w miejscu wykonywania pracy zdalnej, czyli w prywatnym mieszkaniu czy domu pracownika.

Ponadto nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że pracodawca może skontrolować również trzeźwość pracownika pracującego zdalnie.

 

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zespół naszych doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Zielonej Góry, posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, zapozna się z otrzymanym zapytaniem i dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.