Prosta spółka akcyjna (PSA) to forma działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 lipca w 2021 roku. PSA jest spółką kapitałową określoną przepisami Kodeksu spółek handlowych. Powstała w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw, z myślą ułatwienia rozwoju polskich startup’ów i firm związanych z działalnością innowacyjną.

Skąd się wzięła prosta spółka akcyjna?

To modyfikacja trzech najbardziej znanych spółek w Polsce, czyli:

 • spółki z o.o.,
 • spółki akcyjnej,
 • spółki osobowej.

Jednak najbliżej jej do spółki z o.o.. W Polsce dotychczas brakowało uregulowania prawnego dotyczącego możliwości objęcia akcji w zamian za wniesienie pracy do spółki. Tego typu rozwiązania są już dobrze znane w innych krajach europejskich jak np. Wielka Brytania, Francja czy Słowacja. Patrząc na możliwości jakie daje PSA, wydaje się być atrakcyjną formą prowadzenia działalności zarówno dla przedsiębiorców działających na rynku już od dłuższego czasu jak i dla osób, które dopiero wchodzą na rynek.

Kto może założyć prostą spółkę akcyjną?

Do założenia PSA wystarczy jedna osoba. Oczywiście może tego dokonać również większa liczba osób. Jedyne ograniczenie to brak możliwości założenia spółki przez jednoosobową spółkę z o.o.. Cel założenia PSA musi być prawnie dopuszczalny.

Cechy prostej spółki akcyjnej:

 • Wymagany kapitał akcyjny jest bardzo niski – może wynosić 1 zł.
 • Istnieje możliwość wniesienia wkładu mającego charakter niepieniężny w postaci świadczenia pracy lub usług.
 • Jeśli chodzi o organy spółki, w PSA można wybrać model dualistyczny lub monistyczny.
 • Decyzje mogą być podejmowane na tradycyjnych posiedzeniach lub na odległość wykorzystując różne środki komunikacji elektronicznej.
 • Akcje PSA nie mają postaci dokumentu, występują w formie zdematerializowanej. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w formie cyfrowej.
 • Cała procedura związana z likwidacją spółek została uproszczona.

Założenie prostej spółki akcyjnej

Pierwszy krok to zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej. Można tego dokonać na dwa sposoby:

 • tradycyjnie – w formie aktu notarialnego sporządzonego u notariusza,
 • przez internet – za pośrednictwem systemu S-24 wykorzystując obecny tam wzorzec umowy.

Kolejnym krokiem jest powołanie organów spółki tj. członków zarządu oraz (fakultatywnie) członków rady nadzorczej lub członków rady dyrektorów. Następny etap to dokonanie wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie 1 zł. Aby spółka uzyskała osobowość prawną wymagane jest jej zgłoszenie do KRS oraz wpis do tego rejestru.

Jakie korzyści zyskujemy dzięki założeniu prostej spółki akcyjnej?

 • możliwość rejestracji spółki przez internet,
 • łatwiej ją założyć i rozwiązać niż klasyczną spółkę akcyjną,
 • elastyczność w kształtowaniu organów spółki i zasad działania,
 • niska wysokość kapitału na start – 1 zł,
 • brak zamrożonego kapitału zakładowego – łatwiejsze dysponowanie środkami,
 • uproszczony rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej – łatwiejszy obrót akcjami.‌

PSA – kiedy będzie słusznym wyborem?

Założenie prostej spółki akcyjnej będzie dobrym rozwiązaniem dla:

 • start-upów,
 • firm, które zajmują się innowacyjnymi metodami technologicznymi,
 • przedsiębiorców opierających swój biznes na inicjatywie,
 • biznesów obracających aktywami cyfrowymi,
 • przedsiębiorców, którzy zajmują się kryptowalutami.

 

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zespół naszych doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Zielonej Góry, posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, zapozna się z otrzymanym zapytaniem i dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.