CIT Estoński, czyli estońska forma opodatkowania przedsiębiorstw, stał się tematem gorących dyskusji w światowych kręgach biznesowych. Jest to innowacyjny model, który zdobył uznanie ze względu na swoją prostotę i korzystne warunki dla przedsiębiorców.

CIT estoński – na czym polega?

CIT estoński to system, w którym opodatkowaniu podlega jedynie dywidenda, a nie ogólne zyski przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przedsiębiorstwa płacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysków swoim akcjonariuszom. Warto zaznaczyć, że w przypadku tradycyjnego modelu podatkowego, przedsiębiorstwa są opodatkowywane od razu po osiągnięciu zysku.

Dla kogo CIT estoński jest korzystnym rozwiązaniem?

Estoński CIT jest wzorowany rozwiązaniem funkcjonującym od lat w Estonii, które zaowocowało przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego oraz pozytywnie przełożyło się na poziom inwestycji firmowych. W Polsce podatnicy mogli skorzystać z tej alternatywy dla klasycznego CIT już w 2021 roku. Formy prowadzenia działalności, które uprawniają do estońskiego CIT to spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. We wszystkich przypadkach udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek muszą być osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych do otrzymania świadczenia jako założyciele lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Zalety estońskiego CIT:

Największą zaletą estońskiego CIT jest to, że podatnicy nie płacą podatku (a w trakcie roku – zaliczek na podatek) w związku z uzyskanym dochodem. Opodatkowaniu podlega zysk wyłącznie w tej części, w jakiej zostaje przeznaczony do wypłaty na rzecz wspólników.

Kolejną korzyścią związaną z podatkiem estońskim jest to, że nie występują w tym przypadku uciążliwości związane ze sposobem opodatkowania w standardowym wymiarze CIT. Ze względu na istotę estońskiego CIT (rozliczenie oparte się na danych rachunkowych), nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby podatku dochodowego.

Korzystanie z estońskiego CIT zwalnia także największe podmioty z obowiązku corocznego publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten obejmuje podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły równowartość 50 mln euro i których dane podatkowe, zawarte w zeznaniach CIT-8, są udostępniane publicznie przez Ministra Finansów. Obowiązek ten jest spełniany przez umieszczenie informacji na stronie internetowej podatnika lub podmiotu z nim powiązanego oraz przesłanie do urzędu skarbowego wiadomości zawierającej link do tej strony.

CIT estoński to bez wątpienia ciekawe i innowacyjne rozwiązanie opodatkowania przedsiębiorstw. Zalety tej formy opodatkowania sprawiają, że w większości przypadków estoński CIT będzie dobrym wyborem.

 

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zespół naszych doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Zielonej Góry, posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, zapozna się z otrzymanym zapytaniem i dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.